bakker

Indsatser i Rebild

Foto: K. Frisk

Med udgangspunkt i nogen af de styrkepositioner Rebild og Rold skov har er RebildPorten med i en række aktiviteter, netværk og samarbejder i og udenfor kommunegrænsen. Læs om nogen af de forskellige tiltag her.