Netværksmøde i kildetårnet

Turismenetværk Rebild

Foto: Anette Bruun

Turismenetværket er et åbent forum til dialog og vidensdeling, samt information om kommende netværksmøder, workshops og andre relevante indslag.

Netværket har adgang til en Facebook gruppe, som anvendes som delingsværktøj for vigtig information, billeder, videoer, etc. vedrørende turismenetværket, samt dels at opfordre til sparring og netværke på tværs imellem af aktørerne

Målsætning for Turismenetværket

 • Fælles interesser
 • Handlingsplaner og målsætninger for de tre fokuserede indsatsområder: Outdoor, Kultur og Fødevarer
 • Markedsføring og synergi på tværs
 • Projekter og nye initiativer
 • Kompetenceudvikling og kvalitetssikring
 • Vidensdeling på tværs

Formålet:

 • At styrke og udvikle kvalitetsturismen i Rebild
 • At bidrage til vækst og udvikling
 • Udvikle projekter i samarbejde med erhvervet
 • At brande Rebild som destination
 • Skabe synergi på fælles markedsføring initiativer

Rammen for turismenetværksmødet:

 • Overordnet info for netværksmøder generelt
 • Fælles Facebook gruppe
 • Mødes 2-3 gange årligt hos forskellige aktører
 • Nyt mødested hver gang, hvor mødestedet holder et kort oplæg om deres sted/ virke/ oplevelser/ problematikker
 • Indslag (læring) fra interne eller eksterne oplægsholdere 
 • Evt oplæg fra RebildPorten

Har du lyst til at være en del er Turismenetværket i Rebild er det ganske uforpligtende og du/I skal være velkommen til at kontakte Jane Pilgaard, som er ansvarlig for netværksgruppen.

Jane Pilgaard

Teamkoordinator / MEETNATURE ansvarlig

japi@rebild.dk