Gå til indhold
Bunddække grønt buske planter

Grøn omstilling og bæredygtig turisme- og detailudvikling i Rebild kommune

Foto: RebildPorten

I foråret 2020 ansøgte vi Erhvervsministeriets Landdistriktspulje om midler til igangsættelse af et lokalt projekt med fokus på bæredygtighed. I august 2020 fik vi et positivt tilsagn vedr. de ansøgte midler og projektet er således pt. i sin spæde opstart.