Bunddække grønt buske planter

Grøn omstilling og bæredygtig turisme- og detailudvikling i Rebild kommune

Foto: RebildPorten

I foråret 2020 ansøgte vi Erhvervsministeriets Landdistriktspulje om midler til igangsættelse af et lokalt projekt med fokus på bæredygtighed. I august 2020 fik vi et positivt tilsagn vedr. de ansøgte midler og projektet er således pt. i sin spæde opstart.

Projektets baggrund

RebildPortens og Business Rebilds aktører og erhverv ønsker at stå stærkt inden for den grønne omstilling. Rebild Kommune har et DNA, der bygger på en grøn profil. Kommunen rummer exceptionelt mange naturoplevelser da en væsentlig del af kommunen, er beliggendende i Rold Skov med Rebild Bakker, kalkminer og kilder der løber igennem kommunens geografi. Derfor har naturen og bæredygtighed altid været en essentiel del af at være borger, drive virksomhed og hertil kommunalt/statsligt opbakning, hvilket kendetegner kommunen som landdistriktskommune.

En opdateret og konkurrencedygtig turismedestination og detailhandel er derfor vigtig for kommunens fremtidige erhvervsudvikling, hvortil udvikling af den grønne profil har stor betydning.

Formålet med projektet er følgende:

 • Udvikle og styrke turisme- og detailbranchen i Rebild Kommune, og dermed bidrage til at forbedre levevilkår og vækstmuligheder i lokalområderne via en bæredygtig omstilling. Samt udvikle eventbranchens kommercielle værdi og vækstmuligheder via en ansvarlig og bæredygtig omstilling.
 • Skabe stærke relationer blandt aktører i turisme- og detailbranchen på af kommunen.
 • Få aktiveret og udviklet eksisterende kompetencer indenfor bæredygtighed for at imødekomme den nuværende og fremtidige kunde
 • Sammen med aktørerne at udvikle og udarbejde en bæredygtig strategi med tilhørende handlingsplaner, hvoraf der fremgår løbende grønne/bæredygtige initiativer/arrangementer - også efter projektperiodens ophør.

Dette vil blive gennemført via:

 • Netværksarrangementer med fokus på sparring, deling af faglig erfaringer og viden, samt
 • Dannelse af nye relationer på tværs.
 • Kompetenceudvikling via oplæg og undervisning
 • Faglige oplæg, cases og diverse workshops
  • En-til-en møder med virksomhederne ift. udvikling af egen bæredygtige forretningsstrategi
  • Samhandel og fælles produktudvikling af bæredygtige produkter

 

Projektperiode: september 2020 – april 2023 (forlænget grundet corona)