©  Foto:

Hærvejens cykelrute, Rebild

Hærvejens cykelrute går gennem Naturstyrelsens del af Rold Skov. Den kan indgå som en del af en rundrute, hvor du kombinerer den med andre cykelruter, eller du kan vælge at cykle en strækning på Hærvejen. Det er muligt at medbringe cykel i tog til Arden, Skørping og Støvring og følge Hærvejen til en af stationerne. 

Hent oversigtskort over Hærvejen og andre ruter i Rold Skov området.

Hent kort over Hærvejen (kort 6A) med cykelruten fra Ellidshøj-Viborg.

Du kan se meget mere om mulighederne for at cykle, vandre og ride på Hærvejens hjemmeside. 

Lidt om Hærvejens historie

Hærvejen er en gammel handels- og pilgrimsvej, der løber fra Vendsyssel til Sønderjylland. Vejene har været nogle af Jyllands vigtigste færdselsårer så langt tilbage i tiden, at ingen præcis kan sige, hvornår de er opstået.

På Hærvejen har man gennem tusinder af år gået, redet og kørt, når man skulle forlade bopladsen eller landsbyen med handelsvarer og ærinder mod fremmede egne. Fra havnene i Vendsyssel kunne rejsen fortsætte ad søvejen til andre nordiske lande, og mod syd var Hærvejen starten på rejsen ud i det store Europa.

Hærvejen var også pilgrimmenes rute på vejen mod Rom eller Santiago de Compostela i syd eller Trondheim i nord.

”Hærvejen” er ét blandt mange navne, som vejen har haft. Navnet hentyder bl.a. til vejens funktion som hærenes og kongernes gamle færdselsvej, men Hærvejen er meget mere end det: Det er en levende vej, som gennem tiderne har fulgt landskabets forandringer og har rettet sig ind efter menneskers skiftende behov for at komme frem og ud i verden.

I dag går Nordjyllands hovedtrafik ad andre veje, og Hærvejenes gamle forløb i Jylland er nu markeret i form af vandre- og cykelruter. Hærvejsruterne følger både små asfaltveje, grusveje samt ældgamle vejforløb og mindre stier.