©  Foto:

Museum Rebild

Museum Rebild er oprettet i 1951 og har en enestående placering umiddelbart ved indgangen til RebildPortenRebild National Park og den omgivende Rold Skov.
Museet indeholder kulturhistoriske samlinger fra Rold Skov området og Rebild Folkemusikarkiv.

Det himmerlandske skovland har i århundreder været med til at sikre lokalbefolkningens eksistens. Få et glimt af skov og mennesker igennem tiden. Udstillingerne fortæller bl.a. om skovens  udnyttelse indenfor de små erhverv, såsom træskomænd, kulsviere, pottemagere, kurvebindere m.v.  Skovbrugets historie er en vigtig del af  Rold skovenes historie, især fra starten af  1800 tallet, med etablering af  store skovdistrikter og  organiseret  skovdrift. Den lange linie i  skovlandets historie, siden forhistorisk tid, fortælles med små udstillinger om f.eks. Fruerhøjstenen (helleristningssten fra broncealderen o. 1700 – 500 år f kr.), vikingeskatten fra Rebild o. 1000 e.kr og fundene  fra udgravningen af 1300 tals borgen Egholm i Skørping Holme.

Den traditionelle spillemandsmusik og folkedans har sit center på museet med arkiv, udstillinger og levende aktiviteter. Her udstilles bl.a. instrumenter og tilbehør der har tilhørt kendte  spillemandsslægter i Nordjylland, og tillige Mols stuen, der fortæller om  en spillemandsslægt på Djursland igennem 3 generationer. Musik og dans er til fælles fornøjelse, siden 1951 er der blevet spillet op til dans for alle i museets sal, det foregår hver søndag fra kl 14-17. Musikken leveres af Rebild spillemændene og vi opfordrer alle til at være med til en fynsk polka og en totur til Vejle. 

Museets udstilling i nabohuset Roldhøj fortæller om historien om den danske udvandring til Amerika fra 1850 til 1920.
Mød guldgravere, rigmænd og helt almindelige danskere, der drog mod vest for at få et bedre liv. Deres historie er fortalt i ord, billeder, breve, genstande og film. Kort sagt viser udstillingen drømmen om lykken i Amerika.

Museum Rebild lægger stor vægt på aktiviteter, hvor man selv kan få lov at være med. Det kan være arbejdende værksteder med gamle håndværk og husflid, og det kan være undervisning i musik og dans.

Danmarks største skov har mange spændende historier at fortælle. På museet kan du få et udvalg af fortællinger om solsten, vikingeskatte, dronning Margrethe I, krybskytter, skovfogeder og andre spændende personer.

Hold øje med museets hjemmeside for aktuelle åbningstider, aktiviteter og særudstillinger

Følg Rebild Museum på Facebook. Museet rummer en cafe og museumsbutik med bl.a. souvenirs , CD plader og lokalhistoriske bogudgivelser.

Åbningstider: Museum Rebild har fra 1/5 til 30/9 åben dagligt, + påske og efterårsferie. Resten af året hver søndag og for bestilte grupper og selskaber efter aftale.

Gruppebesøg på Museum Rebild

  • For 150,- kr. ser i museets udstillinger, får gode historier og der serveres kaffebord med lagkage.
  • Mulighed for at bestille spillemænd til at levere underholdning med gammel himmerlandsk spillemandsmusk
    og evt. sange efter jeres ønske (pris: 600 kr.).
  • Intro og rundvisning med guide 400 kr.

Besøg savværksmuseet på Vedsted Skovhus – et arbejdende museum hvor Rebild Savværks-laug renoverer og kører med langsaven (fra 1939) og bloksaven (fra 1890). Desuden formidling
af skovbrugets historie i Rold Skov. Lauget er på savværket hver mandag fra ca kl 1630 – 18.30.

  • For besøg kontakt: Per Nielsen tlf: 3060 6681 – eller 9865 8061.