Kilderne i Rebild og Rold Skov

Rold Skov-områdets mange kilder hører til Nordeuropas vandrigeste kilder. En kildes størrelse måles ved vandføringen, som er det antal liter vand, der løber igennem kilden pr. sekund.
De mest kendte kilder er Store Blåkilde, Lille Blåkilde, Ravnkilde og Springkilden, men der findes mange andre kilder i området. 
I kilderne findes et rigt dyreliv, da vandet er mættet med ilt. Kildernes vandføring er ret konstant, og vandets temperatur holder 7,5 grader året igennem. Både varmtids- og istidsrelikter har overlevet under den konstante vandtemperatur.
Kilderne huser også anden sjælden flora og fauna og er derfor fredede.

Del denne side