store øksø

Velvære i naturen - hvordan og hvorfor?

Foto: Sarah in the Green

Artiklen giver dig indsigt og baggrundsviden om kampagnen, samt fortællinger fra guider og aktører.

Af Lisbeth Kronsted Lund

Naturen som omdrejningspunkt

I Skandinavien er Friluftsliv i stigende grad en del af omdrejningspunktet for danskernes feriemål, fritidsliv og øget velvære. Set i lyset af Corona tiden og ned-lukning af samfundet er udendørs arealer blevet særligt vigtige rum at kunne færdes i. Når det gælder velvære, kan naturen rumme mange forskellige aktivitetsformer, behov og interesser, så længe gældende retningslinjer overholdes. I naturen er der højt til loftet og plads til alle. 

Ideen bag RebildPortens velvære-kampagne blev udviklet netop med denne tanke af Lisbeth Kronsted Lund i nært samarbejde med RebildPortens destinationsudviklere, i november 2020. Grundet Corona-krisen blev det vurderet at kampagnen kunne hjælpe med at gøre flere opmærksomme på at bruge naturens muligheder for at styrke velværet, men samtidig at forsøge at skabe innovation og bæredygtighed i det lokale turisme-erhverv.

Aktiviteterne skal være for flest mulige og tiltale en bred målgruppe for at være inkluderende. Det er ikke kun adventure race og høj intense motions aktiviteter i naturen danskerne søger. Der er stigende efterspørgsel på natur oplevelser for at dyrke samvær og fællesskab, fordybelse, ro, nærvær, hvor farten sættes ned. Hvor der er tid til at opleve lokal kultur, mad, historie, folk og landskaber. Oplevelserne kan berige på flere måder, end man måske ved af og alt sammen findes i Rebild National Park og Rold Skov.

Bag om velvære kampagnen

Videnskabelig forskning viser at friluftsliv styrker deltageres velvære og sundhed på en række parametre. Samtidig er velvære- og natur turisme en hastigt stigende tendens, lokalt som globalt i verden. Flere vil pga. Covid-19 opleve fordele ved at kunne opsøge lokale naturoplevelser og dyrke fritidsliv og motion i det fri. Natur-turismen har samtidig en række fordele hvad angår bæredygtig udvikling i det regionale turisme erhverv. Se mere på diverse links og rapporter nedenfor.

vandring i det fri
Rebildporten

Flere søger velvære og sundhed i det fri

john birk
Rebildporten

Natur-turismen kan styrke bæredygtigheden

natur lys
Rebildporten

Indsigt og inspiration

Plakatsnedkeren.dk

Projekt portefolie

Foto: Plakatsnedkeren.dk

Guider og aktører om Rebild National Park

Der er mange forskellige aktører der bruger skoven i Rebild National Park. De spænder vidt i deres aktivitets udbud og de målgrupper de henvender sig til. Fælles for dem alle er at de har en særlig forkærlighed for den særligt gamle skov, natur og kulturhistorie der findes her.

Skovbad og mindfulness guide Anette Ravn finder Rebild National Park et vidunderligt område, som hun føler sig knyttet til. Som Master i naturterapi, skovbadningsguide, meditationslærer, MBSR (mindfulness baseret stressreduktion) fra Århus Universitet og kunstterapeut, har hun mange gode forudsætninger for at skabe velvære for deltagerne i naturen. Hun har i en årrække bidraget med forskellige events og workshops: 'Stille i skoven', 'Mærk Skoven - Skovbad', 'Pensionist og hvad så?', Heltindekurser og Naturmeditation.

Jeg har megen viden om at skabe velvære for deltagerne - velvære, hvor både krop og sind, kreativitet og mindfulness er i spil. - Anette Ravn, Skov-bad guide.

mindfulness

Foto:Rebildporten

I kontakt med vores indre natur

Henrik Bjerg (Bjerg & Søbye Event, BS-Event) bruger skoven til undervisning i projektledelse, teambuilding og at fremme trivsel på arbejdspladsen. Han har haft et helt liv i skoven som uddannet skovbruger i 1987 og fremhæver mange særlige kvaliteter ved Rebild National Park og Rold Skov.

I følge Henrik Bjerg, sætter bakkerne os i kontakt med vores indre natur. Det kuperede landskab som især kendetegner området langs Lindenborg ådal giver et utal af fantastiske udflugtsmål, hvor udsigten over skønne naturområder er helt enestående, nord for Gudenåen. Bakkerne giver naturvandreren en klar følelse af at skulle bruge sin krop for at komme frem til sin destination eller blot hjem igen.

I en verden hvor hjælpemidlerne nærmest er uendelige i deres mangfoldighed, bliver gæstens egen krop helt central og enerådende for oplevelsen og turens gennemførelse. Bakkernes kompromisløshed sætter os i kontakt med vores egen indre natur, siger Henrik Bjerg.

På vores guidede naturformidlingsture, består oplevelsen både af fortællinger om områdets levende væsner, spændende geologiske forhold (kalk og kilder) og oplagte dele af kulturhistorien (kalkminen). Det hele krydres med de spontane ting som opstår undervejs, f.eks. når en musvåge forstyrres og letter tæt på vores tur. At skoven er så stor, at den enkelte altid kan finde nye veje at gå, nye steder at udforske og finde så langt væk fra det kendte, gør at oplevelsen af at være alene, bliver helt reel.

Vi tilbyder også at sove i hængende telte, som er sat op i små lommer på vores skovskråning. Her kan deltagerne opleve at komme helt tæt på naturen. Skoven omslutter gæsten og forstærker følelsen af at være midt i naturen. Den dæmper alle lydene og isolerer alle os der lever her fra de uendelige ørkener af landbrugsmarker og den tilbagevendende stank af gylle. Men også byernes trafik og støj er langt væk herude.

”Bakkerne og skoven har man mange steder, og vores er kun særlige i nordjysk sammenhæng, men så mange forskellige kilder på så forholdsvis et lille område, skal man helt til Frankrig for at finde lignende.” - Henrik Bjerg, BS-event.

gravlev

Foto:Rebildporten

Kilderne er områdets eventyr

Det storesammenhængende skovområde, det smukke bakkede landskab og især alle de mange spektakulære kilder, der gør det til et helt særligt sted i Danmark. Omgivet af mystik og ældgamle historier, der knytter sig til deres sælsomme og flygtige form. Krystalklart koldt vand der kommer ud af jorden, op af jorden, ud af bakken, op fra bunden af hølet. Ordet Kildevæld er meget rammende. Alle kilderne har deres eget særpræg. Nogle er små og gemt af vejen, glemt af de fleste. Andre er imponerende og vandrige, og besøges årligt af mange gæster, der kommer igen og igen for at se og mærke stemningen ved dette fantastisk fænomen. Der er mere end 25 kilder og endda områder hvor kilderne er så mange at de blot kaldes et navn: Kovadsbækken og Kildebækken for nu at nævne en meget og en mindre kendt.

Fælles for alle kilderne er, at de har særegne plante- og dyrearter, som har været her siden kilderne sprang efter sidste istid. Kilderne er om noget, det væsentligste og mest spektakulære kendetegn for hele området, når man sammenligner med al anden nordeuropæisk natur.

blåkilde

Foto:Rebildporten

Natur retreat og Naturrefugium

Thuri Kledal afholder natur-retreat under navnet Naturrefugim, der tilbyder længere natur-nydning hvor man kommer tættere på naturen både den udenfor og den inden i det enkelte menneske. Som Naturterapeut og uddannet i forskellige Nordiske Skovbads-guidning, er Thuri erfaren også i Rold Skov. Ifølge Thuri er Rebild National Park er et af de steder vi kan opleve ældgamle krogede træer, åbent landskab med flere af de gamle arter som vi omgav os med langt tilbage i tiden, såsom enebærbuske, lyng og smukke sorte duftende revlingebær. Dette smukke og oprindelige landskab taler til urtidsmennesket i os. Disse omgivelser har også en utrolig høj biodiversitet, som kan være med til at give os særlige indtryk.

Et Naturrefugium guider i roligt tempo, sanserne sættes i spil og der indfinder sig en særlig rolig tilstand i kroppen. Forbindelsen skal være med til at give indsigt i hvad naturen gør for dig som menneske og hvad du kan give tilbage til naturen. Det har en stor betydning for mange mennesker at passe godt på naturen. Det er blevet et mantra i klimadebat at vi skal passe på vores klode og at forbinde sig med naturen giver håb, fællesskab og jordforbindelse.

Vild natur er godt for sjælen – vi mennesker er udviklet i tæt forbindelse med naturen, og den oprindelige danske natur er repræsenteret i Rebild National Park. - Thuri Kledal, Naturrefugium.

enebær

Foto:Rebildporten

Om forfatteren

Lisbeth Kronsted Lund, der står bag velvære-kampagnen er uddannet Cand. Mag. Transcultural European Outdoor Studies som den eneste i Danmark. Hendes arbejde vedrører bl.a. natur-oplevelsers betydning for velvære, læring, udvikling, innovation og livskvalitet på tværs af fagområder. På bloggen nexusnatura.org kan du læse mere om disse emner, bl.a. det internationalt publiceret studie om hav-kajak eller finde anden inspiration. For henvendelser e-mail: nexusnatura@gmail.com.