skip_to_main_content
Turismenetværk Nysumbane

Et bredt turismenetværk er kommet godt fra start

7/12/2019

Som afløser for Rebild Turistforum, kommunens rådgivende organ med medlemmer fra turist-erhvervet, indbød RebildPorten i 2018 til lokalt turismesamarbejde i et bredere netværk. I det nye netværk er også repræsentanter for frivillige organisationer er velkomne.