©  Foto:

Thorup Kirke


Landsbykirke


Kirken ligger højt og frit i landskabet.
Den er fra middelalderen og viet til Sct. Martin af Tours.
Tårnet er sengotisk. Våbenhuset mod nord er fra ca. 1900.

I begyndelsen af 1500 tallet er der tilføjet et smalt tårn med initialer og cifre fra E. H. von Schimmelmann (Lindenborg), der var landets finansminister omkring 1800.

Alterbord med en tom helgengrav. Prædikestol og altertavle er fra 1641 og sidstnævnte bærer Margrethe Sandbergs forældrevåben (fra Tulsted gods). Maleriet er dog fra 1722.

Alterkalken er flot sølvarbejde fra 1593. Klokken fra 1893 er omstøbt af den oprindelige klokke fra 1200 tallet.

Åben: Kirken kan besøges ved henvendelse til graveren.