©  Foto:

Tårnfalk

Vidste du at tårnfalken er en af de danske rovfugle, så får flest unger. I hvert kuld lægger hunnerne mellem 2 og 6 æg- antallet kommer an på hvor meget føde hunnerne får. 

TÅRNFALKEN

Familie: Falke-Familien 

Vægt: 190-240g

Levevis: Ynglepar 

Føde: Primært mus, men også store insekter 

 

Tårnfalken er en af Danmarks mindste og  mest almindelige rovfugle. Den er rødbrun på ryggen, lys og spættet på maven, halens underside og på vingernes underside. Hannerne er blå-grå i hovedet og på halens overside. 

Tårnfalken kan findes i hele Danmark, hvor den yngler utilgængelige steder, som fx. i høje træer, i højt placerede redekasser og på høje bygninger. Tårnfalken bygger dog ikke selv sin rede. Den flytter ind i redekasser eller andre rovfugles gamle reder. Ofte finder den sig tilrette i gamle kragereder. Tårnfalken er trofast mod dens rede i mange år ad gangen og efter få år, består indersiden af redens bund af et tykt lag gylp.

Tårnfalken muser

Tårnfalken er en dygtig jæger, med en helt speciel jagtteknik. Fuglene svæver ganske stille i mellem 8 og 40 meters højde, så den kan holde øje med hvornår byttet kommer. Den teknik hedder “at muse” eller at tårnfalken “muser”. 

Oftest muser tårnfalken lige over musenes foretrukne stier og de kan finde disse stier, fordi  tårnfalke kan se ultraviolet lys. Museurin reflekterer netop UV-lys og da mus markerer området ved at tisse, vil sandsynligheden for gevinst være størst, der hvor UV-lyset er kraftigst.

Om vinteren muser tårnfalken ikke, men sidder derimod stille højt oppe i træer, for at spare på energien. Teknikken er mindre effektiv, men den er mere energibesparende.