©  Foto:

Stor hornugle

Vidste du at den Stor Hornugle er Europas største ugle? Den er hele 10 gange tungere end dens mindre familiemedlem skovhornuglen.

DEN STORE HORNUGLE

Familie: Ugler 

Vægt: 1,5 - 4 kg. 

Levevis: Par

Føde: Pindsvin, ringdue, hættemåge, råge, brun rotte og mosegris. 

Stor Hornugle er den største ugleart i Europa. Med et imponerende vingefang på 160-188 cm og en vægt på helt op til 4 kg, er den over 10 gange større end Skovhornuglen. Stor Hornugle findes, i Danmark, udelukkende i jylland. Der er registreret ynglepar i alle jyllands tidligere amter, men de præcise steder hemmeligholdes for at beskytte arten. 

Svær at finde 

Stor Hornugle er generelt en art der er svær at registrere, men det skønnes at der findes 30-35 par i Danmark. Den danske bestand blev udryddet fuldkommen i slutningen af 1800-tallet og var derefter fraværende i ca 100 år. I 1984 genindvandrede arten fra tyskland og  et par slog sig ned i Sønderjylland. 

Stor Hornugle er  sky overfor mennesker og yngler gerne langt fra befærdede stier. I Danmark yngler den oftest i nærheden af kalkgrave hvor der er gode jagtmuligheder, eller i skove hvor der er begrænset færdsel.

 

Ikke kræsen 

Stor hornugle er yderst tilpasningsdygtig og spiser hvad der er tilgængeligt. Blandt de mest almindelige byttedyr findes; pindsvin, ringdue, hættemåge, råge, brun rotte og mosegris. 

STOR HORNUGLE ER TOTALFREDET. Skulle du være heldig nok til at se fuglen, bedes du vise hensyn.