©  Foto:

Stenild Kirke


Landsbykirke


Kirken er opført ca. 1150 - 1200.

Kirken består af et romansk skib og kor, samt et gotisk tårn.

Tårnet er fra slutningen af 1400-tallet. Kirken har haft våbenhus ved søndre indgangsportal (mandsindgangen), hvor skibets første sydvindue sidder. Det er imidlertid nedrevet i 1873, og døren blev flyttet til tårnrummet, der siden har fungeret som våbenhus. Ved samme lejlighed er sikkert også norddøren (kvindedøren) flyttet hen i det nye våbenhus i tårnet.
Kvindedøren er dog senere muret til, og indenfor er der i 1960 muret en niche, hvori den gamle klokke fra 1651 (støbt i Aarhus) blev placeret.