©  Foto:

Solsort

Vidste du at Solsorten typisk lever mellem 5 og 10 år? Mange andre af havens fugle, som fx gråspurv eller stær, bliver kun omkrin 3 år.

SOLSORTEN

Familie: Drosler

Vægt: 80-110g  

Levevis: Ynglepar 

Føde: Insekter, snegle og orme, samtbær, frugter og frø.

 

Solsorten er Danmarks mest talrige ynglefugl. Om vinteren er antallet af solsorte i Danmark endnu højere end resten af året. Dette skyldes at et stort antal solsorte fra Norden trækker til Danmark for at overvintre. 

Solsorten kan genkendes på dens helt mørke fjerdragt- der er dog forskel på fuglene. 

Hannerne har en fuldstændig sort fjerdragt og har et orange eller gult næb. Hunnerne er derimod mere brune og har et mørkt næb. 

 

Lever med mennesker

Solsortene har vænnet sig til at leve tæt på menneskene. I skoven bygger fuglene typisk rede i krat, på stubbe eller i grænes kløfter, men i haver bygger de ofte reder i hækken.  De rugende hunner har vænnet sig så meget til mennesker, at deres reder også placeres i udhuse og carporte. 

Solsortene er dygtige til at efterligne andres lyde. Solsorte-hanner kan bl.a. efterligne hinandens sangmotiver. Ligeledes kan ungfuglene overtage forældres sange. Solsortene har vænnet sig til at bo og færdes med mennesker. Faktisk i en sådan grad at nogle fugle efterligner menneskeskabte lyde.