©  Foto:

Skovskade

Vidste du at skovskaden en gang imellem spiser ådsler? Skovskaden samler et stort vinterforråd af agern og bog, men også mindre fugles unger og insekter kan findes i skovskadens vinterforråd. 

SKOVSKADEN 

Familie: Kragefuglene 

Vægt: 140-190 

Levevis: Ynglepar 

Føde: Insekter, fugleæg- og unger, padder, små kryb- og pattedyr samt bær, agern og bog.

 

Skovskaden er en udpræget skovfugl, idet den er temmelig frygtsom og holder sig på afstand. Den foretrækker skov hvor der er tæt underskov og hvor der er rigeligt med skjulesteder.  Skovskaden lever dog også i større parker og på kirkegårde, samt i store, ældre haver. Særlig om vinteren våger den sig tættere på og besøger havernes foderbræt. 

 

Bestand i tilbagegang

Skovskaden er almindelig i hele landet men er talrigest i Nordjylland, på Bornholm og i Nordsjælland. Bestanden har været i tilbagegang og er svundet med ca 30% siden 1990. Dog ser det ud til at hastigheden for tilbagegangen er ved at stabilisere sig. Skovskaden findes ligeledes i Norge og Sverige men overvintre ikke altid her. De vintre hvor der er mindst føde, migrerer tusindvis af skovskader til Danmark, hvor vinteren er mildere.

 

Skovskader planter skov

Skovskaden er kendt for at lave vinterforråd. Skovskaden hamstrer agern og bog og gemmer det i depoter under jorden. Skovskaden er eminent til at huske hvor depoterne er placeret og genkender stederne selv med store snelag. Alligevel sker det at enkelte depoter ikke tømmes. Herved er skovskader med til at så nye træer og planter.