©  Foto:

Skibsted Kirke


Landsbykirke


Middelalderkirke med romansk kor og skib.

Våbenhuset er fra reformationstiden, mens et ret dominerende tårn først er tilføjet i 1929. Altertavlen og prædikestolen er fra ca. 1600-tallet.

Altertavlen stammer fra Råsted Kirke ved Randers, mens dele af alterbilledet dog stammer fra Skibsted.

I det sengotiske korhvælv er der samtidig kalkmalet ornamentik. Døbefonden er romansk med 1600-tals fad fra Holland. Kirken har en ny klokke fra ca. 1990, mens den gamle fra 1200-tallet står i våbenhuset. Under koret er der en tilmuret gravkælder.