©  Foto:

Siem Kirke


Landsbykirke


Kirke uden tårn fra romansk tid med nyere våbenhus.
Begge de oprindelige døre er bevaret, dog er kun syddøren i brug.

Alterskabet fra 1951 har tre figurer fra o.1520, formodentlig af en svend fra Claus Bergs værksted - Kristus som smertensmand flankeres af Anna selvtredje og Andreas. Alterkalken fra 1635 er oprindelig fra St. Brøndum Kirke og stagerne er fra ca. samme tid. Døbefonden er romansk med fond fra 1722. Prædikestolen er fra ca. 1900. Kirken er istandsat i 1945.

Åben: Kirken kan besøges ved henvendelse til graveren.