Sejlads på Lindenborg Å

Foto: RebildPorten
Aktiviteter
Øvrige aktiviteter
Adresse

9520 Skørping

En sejltur på Lindenborg Å er en stor naturoplevelse. Sejl ned af den klare å. Når du sætter din kano eller dit paddleboard i vandet ved Nybro, vil du kunne nyde synet fra foden af de flotte Rebild Bakker. Undervejs sejler du gennem Gravlev Ådal, en skøn oplevelse blandt de store marker, høje siv, og flotte træer. På din vej vil du også komme fordi Lille Blåkilde - her skal du dog være opmærksom på at det ikke er tilladt at sejle op mod kilden, men man kan gøre et stop her og gå ind til kilden. 

For at sikre oplevelsen også i fremtiden har Brugerrådet ved Lindenborg Å udarbejdet gode råd om fornuftig og hensynsfuld sejlads.
Følg rådene, og du får en dejlig tur på åen – uden at skade naturen, uden at forstyrre dyrelivet og uden at genere andre bredejere, lystfiskere eller sejlere undervejs.

Om åen

Åen har sit udspring ved Ravnkilde by syd for Rold Skov og munder ud i Limfjorden. Du må sejle på åen fra Nybro ved Thingbæk Kalkminer til udløbet i Limfjorden, en strækning på 36,5 km.
Kano og kajak kan sættes i og tages op ved Nybro, ved Klepholm (Støvring) og ved Haals Bro. Tag hensyn når du sejler. 

Strækningen Nybro til Buderup Bro Åen og ådalen er fredet og desuden Natura2000-område. Denne strækning er særlig sårbar over for forstyrrelser. Åen er smal og lavvandet, så du skal være ekstra opmærksom på at sejle fornuftigt, så du ikke skader brinkerne og ørredernes gydebanker i grusbunden. Her kan du møde isfugl, bjergvipstjert, odder og andre sjældne dyr, mens du passerer ådalens
mange kilder.

OBS: FOLDER MED KORT OVER ISÆTNINGSSTEDER KAN FINDES UNDER FANEN DOWNLOAD LÆNGERE NEDE


Hvem må sejle på Lindenborg Å
Alle må sejle på åen i fartøjer uden motor som kano, kajak, stand up paddle board og robåd. Du kan medtage dit eget fartøj, eller du kan leje kano.
Hvis du har eget fartøj med, så vær opmærksom på eventuelle smittefarer og overførsel af uønskede dyrearter. 
Grupper på mere end seks kanoer henvises til isætning fra Klepholm af hensyn til naturen

Hvornår må du sejle på åen
Der må sejles på åen hele året og helst fra kl. 8 til 19. Undgå sejlads fra uge 43 til 1. maj af hensyn til fiskenes gydning og yngel.

Landgang undervejs
Landgang er kun tilladt på de anviste raste- og overnatningspladser, med mindre bredejeren direkte har givet tilladelse.

Gode råd om sejladsen
At drive stille ned ad åen er en anderledes måde at opleve naturen på. Du kommer helt tæt på dyrene og ser landskabet fra en ny vinkel.
For at du og andre naturelskere kan få den bedst mulige oplevelse, bør du følge disse regler:
• sejl ikke med sammenbundne fartøjer
• hold afstand mellem fartøjer
• konkurrencesejlads hører ikke til på åen
• brinker og rørskov må ikke påsejles
• sejlads i kilder og bække er forbudt.
• affald skal med hjem eller i rastepladsernes affaldssække
• undgå larm - lad naturen skabe lydene.
• tag hensyn til lystfiskere og udsatte fiskeredskaber
• fiskeri fra fartøjerne er forbudt.
• isætning, ophaling og landgang er kun tilladt ved de ophalerpladser, der er markeret på kortet
• fiskehytter og vindskjul er privat ejendom og må ikke anvendes
• bål og grill må kun tændes på de anviste raste- og overnatningspladser
• camping og overnatning må kun ske med bredejerens direkte tilladelse

 

Adresse

9520 Skørping

Facilities

Vandsport

Sidst opdateret af