©  Foto:

Ringdue

Vidste du at der er registreret næsten 300.000 ynglepar af rungduer? Helt præcist så er der 291.000 par ringduer. Dertil kommer 48.000 par tyrkerduer. 

RINGDUEN 

Familie: Duer

Vægt: Ca 500 g

Levevis: Ynglepar

Føde: Plantedele som eks. frø og friske skud. Til tider også insekter

 

Ringduen kaldes også for Skovduen. Den er den mest almindelige dueart i Danmark. Den er ligeledes den største af de danske duer, med en længde på ca 40 cm og et vingefang på 75-80 cm. 

Ringduen er let at genkende på dens farverigt fjer. Den har et grå-lillafarvet bryst og en hvid aftegning på hver side af halsen. Ofte er den hvide aftegning omgivet af grønne og lyserøde fjer. 

 

Beskeden rede

Ringduen er udbredt i hele landet og det mest af europa og den har meget få krav til dens redeplads. Ringduen finder et træ, eller anden højt beliggende platform hvor den bygger en meget simpel rede af kviste. Ofte kan der nedefra ses igennem redens bund. Reden består ofte en en lille håndfuld kviste, er er placeret tilfældigt rundt om æggene.


Duemælk

Ringduerne får 2-3, ja nogen gange 4, kuld unger om året og ofte ses dueæggene i skovbunden, når de er trillet ud af den simple rede.  I de første dage efter ungerne klækkes, lever de udelukkende af såkaldt “duemælk”. Duemælk bliver lavet i en udposning på de voksne duers spiserør og gylpes derefter op til ungerne. Efter nogle dage fodres ungerne med opblødte frø og lignende inden de skifter over til den samme føde som de voksne duer: frø, kerner, friske skud og enkelte gange insekter.