©  Foto:

Rebildkvadrillen


Rebildkvadrillen
- museets faste folkedansere - med tirsdag som øveaften.

Der afvikles en forårs- og efterårssæson.

Se hjemmeside. Rebildkvadrillen.