Gå til indhold
©  Foto:

Ravnkilde Kirke


Landsbykirke


Kirken er fra 11-1200-tallet.

Godsejerne på Nørlund har præget Ravnkilde kirke. I 1600-tallet byggede Gude Galle til Nørlund et gravkapel i skibets nordside til sig selv og familien.

Mange mener, at Ravnkilde kirke er bygget på et før- kristeligt religiøst sted, idet der på kirkegården findes en gravhøj, hvor også Nørlunds tidligere ejer Hans Emil Bluhme har familiegravsted.

En runesten, der tidligere lå ved kirkens dør, er i nyere tid flyttet op på højen. Indskriften siger, at Asser Landbestyrer rejste stenen efter Dronning Asbod. Det vides ikke, om der er en sammenhæng mellem stenen og gravhøjen.

Share your wonders: