©  Foto:

Ræv

Vidste du at der idag lever ligeså mange reve inden for bygrænserne, som udenfor? Dette skyldes at der findes store mængder føde til ræven inde i byerne. 

RÆVEN

Familie: Ræve-gruppen, hundefamilien 

Vægt: Ca 6-8 kg

Levevis: Familiegruppe

Føde: Primært mus, harer, kaniner, rådyr, fugle, fugleæg og insekter.

 

Ræven tilhører hundefamilien ligesom ulven, sjakalen og den tamme hund. Ræven har da også ca samme størrelse som en mindre hund, med dens vægt på mellem 6 og 12 kg og en længde på ca 110 cm fra snude til halespids. 

Rævene lever primært af animalsk føde, altså mus, hare, kaniner, rådyr, fygle, æg og også insekter. Dog tager ræven også frugt, ådsler og husholdningsaffald. 

 

Et karakteristisk udseende

Den røde ræv, som lever i Danmark, er let at kende på sine kraftige rød-orange pels og den lange buskede hale. Dog er denne pels så karakteristisk, at mange danskere hvert år tror at de ser ræve som lide af skab, når dyrene i april skifter pelsen. Her begynder rævene at fælde og de kan se tynde og tjavsede ud. 


Lever blandt mennesker

Ræven hører historisk set til i det åbne land, hvor dens byttedyr færdes og hvor den kan grave sin rævegrav uforstyrret. I nyere tid har ræven dog i stigende grad tilpasset sig livet i byen, hvor den færdes i haver, parker og i byrum. I byerne er ræve til tider blevet nyttedyr fordi de spiser mus og rotter, samt påkørte og sygdomssvækkede dyr. Udover at være skadedyrsbekæmbere, kan ræve dog også finde på at spise husholdninsaffald, samt høns og kaniner fra haver.