©  Foto:

Øster Hornum Kirke


Landsbykirke


Kirken, der ligger i en af områdets ældste landsbyer kan dateres til 1172.

Som noget specielt er kirken bygget med en længde på 100 fod, dog således at den sydvendte mur er en anelse længere end den nordvendte, hvorved østgavlen får en skævhed i forhold til midtaksen.

Tidligere har der kun været murede bænke langs siderne med døbefonden (som er den oprindelige) med en central placering.

Tårnet er tilføjet i forbindelse med en større ombygning i 1400-tallet. Det skulle oprindeligt være rejst i kvadresten, der senere fandt anvendelse til broer over St. Restrup voldgrav.
Tårnet er rejst, hvor kirken tidligere havde en forhal – en tilbygning, der findes i få andre kirker. Altertavlen er fra 1500-tallet, mens prædikestolen som er bygget i Aalborg er fra 1604. Endelig skal det nævnes, at kirken rummer to egetræsfigurer fra 1200-tallet.