©  Foto:

Odder

Vidste du at odderen, til trods for sine ret korte ben, kan løbe med en hastighed på 25-30 km/t.

En voksen mand løber gennemsnitligt 13 km/t på en løbetur. Usain bolts tophastighed på 100-meteren var 44 km/t. 

ODDEREN

Familie: Mårdyr-familien 

Vægt: Hanner op til 12 kg, hunner op til 8 kg.

Levevis: Solitære. Hanner og hunner opsøger kun hinanden ved parring .

Føde: Kødæder, primært fisk 

 

I Danmark lever der omkring 1000 oddere og bestanden er i fremgang. Tidligere blev odderen jaget både på grund af dens smukke pels og fordi mennesker anså den for at være et skadedyr. Odderen lever nemlig primært af fisk og færdedes i de samme områder, hvor mennesker fiskede. 

 

Et liv i vandet

Odderen er et pattedyr der er stærkt tilpasset til livet i vandet. Den har svømmehud mellem tæerne og pelsen er både vandskyende og isolerende - og så kan odderen lukke både næsebor og øre når den vil dykke! 

Selvom odderen lever en stor del af dens liv i vandet, så er der situationer hvor den foretrækker fast jord under poterne. Odderen svømmer nemlig aldrig under broer eller tunneller. Det har desværre resulteret i at mange oddere er blevet dræbt i trafikken. 

 

Odderpassager

Som løsning til oddernes færden på viadukter og på veje, har man mange steder indført odderpassager langs vandløb der løber under veje. Odderpassager er bl.a.  stensætninger, sandbanker eller ”fortove” af træ. Derved får odderne en sikker passage, hvor de ikke er i risiko for at blive kørt ned.

Når odderen forlader vandet, bliver det tydeligt at den er i mårfamilien. Ligesom andre mårdyr bevæger den sig hoppende og legende - omend lidt mere kluntet end andre mårdyr. Odderen er et legesygt dyr og særligt om vinteren laver de tydelige glidebaner ned ad vandløbsbredden. Odder sidder til tider, ligesom andre mårdyr, op på deres bagben for at få bedre overblik.