©  Foto:

Musvåge

Vidste du at en voksen musvåges vingefant er over en meter langt? Normalt er afstanden fra vingespids til vingespids mellem 1,1 og 1,4 meter. 

MUSVÅGEN

Familie: Høge-familien 

Vægt: 550-850 g

Levevis: Solitært uden for parringstiden

Føde: Små dyr 

 

Musvågen er den mest udbredte rovfugl i Danmark. Over 5000 par yngler i Danmark og bliver i landet hele året rundt. Under fuglenes vintertræk, passerer flere tusinde flere musvåger gennem Danmark. 

 

Ses fra vejen

Musvågen er udbredt i hele landet, men man ser den oftest i åbne landskaber. Her ses den enten svævende over området eller sidder helt stille, i toppen af en pæl eller et træ, mens den venter på at byttet nærmer sig.

Musvåger lever især af gnavere og andre små dyr- både små fugle, krybdyr, padder og store insekter og orme. Musvågerne ses især i områder med vild natur, hvor deres bytte færdes. Musvågen ses derfor ofte siddende i vejkanter og i landområder længere væk fra byerne. 


Et væld af nuancer

Musvåger varierer meget i deres udseende. De kan varierer fra helt lyse til helt mørke i fjerpragten, dog er den mørkebrune musvåge den mest almindelige. Typisk er undersiden af vingerne væsentligt lysere end oversiden. Musvågen er kraftigt bygget, med et bredt hoved og et typisk krumt rovfugle-næb.