©  Foto:

Mossø

Skovsøen Mossø ligger nær St. Økssø, og man kommer forbi Mossø på vejen til St. Økssø, og kan ses fra vejen. Søen er en ren, næringsfattig og sur brunvandet sø. På nordsiden er der udviklet hængesæk.
I søen findes lobelia, og omkring søen findes de tre lyngarter: hedelyng, klokkelyng og rosmarinlyng. Desuden findes der blåbær, hønsekornel, mosebølle og soldug. 

Søen er kun 5 ha stor, men er bestemt et besøg værd. Omkranset af granskov minder den om en svensk skovsø. I den ene ende findes et moseparti med birk samt en hængesæk af spagnummos, der kravler ud i søen. Her kan findes forskellige tørvemosser, tranebær, ulvefod og den sjældne hønsebær.
Der er sti rundt om søen. 

Sejllads på Mossø

Sejlads er tilladt på Mossø, men ikke andre søer i Rold Skov. Det vil sige, at man på Mossø fx må ro kano og stå på stand up paddle board (SUP).

Fiskeri i Mossø

Der kan også fiskes i Mossø, og her kan fiskes gedde, aborre, skalle, ål. 
Søen er ejet af Skov- og Naturstyrelsen Himmerland. 

Husk at købe dit fisketegn her.