©  Foto:

Langmosen

Langmosen - ca. 27 ha - ligger i en lavning uden naturlig afvanding.

For 7000 år siden udviklede der sig i dalstrøget en forsumpningsmose, bevokset med kær og sumpplanter.

I mosens sydlige del findes en åben tørvegrav, det eneste indgreb der er sket i moseområdet. Langmosen er således en af Danmarks mest uforstyrrede og velbevarede højmoser.

De samlede tørvelag er mindst 5 meter tykt og nogle steder findes bløde partier. Det må derfor frarådes at prøve at krydse mosen.

Der er etableret en sti omkring mosen og den fører i den vestlige ende til et udsigtspunkt, hvorfra der er en enestående udsigt over den lange moseflade.

Madum Sø og dens omgivelser blev sammen med denne Langmose fredet i 1986. Det fredede område udgør ca. 400 ha.

Selv om du færdes i et fredet område med offentlig adgang skal du være opmærksom på, at jorden er privatejet.

Sådan færdes du i Privatejet skove.

Find kort over Langmosen her.