©  Foto:

Kovads Bæk

Kovads Bæk/Kousbækken er det fælles afløb for et stort antal mindre kilder i Stendalen, der skærer sig ind i Rebild Bakker. Den betegnes som sumpkilde.
Snesevis af få cm brede vandstrømme samler sig og danner efterhånden kildebækken Kovads Bæk eller "Kovrsbæk" (dialekt), der hvert sekund sender 80 - 85 liter klart kildevand ud i Lindenborg Å. 

Kovads Bæk var tidligere opstemmet umiddelbart nord for asfaltvejen. Derved dannedes en ret stor mølledam, hvor en rest endnu kan anes. På stedet lå en stor mølle - Kousmølle (Kogermølle). For flere hundrede år siden blev møllen flyttet. Først til Thingbæk og derfra til Røde Mølle et par kilometer længere mod syd.

Kovads Bæk er et af å-systemets vigtigste gydepladser for havørred. Omkring juletid kan man især i mørkt vejr opleve dem gyde under voldsom plasken. Sceneriet kan f.eks. opleves fra vejbroen.
Bækken har en fast bestand af kildeørred (Salvelinus fontinalis), der blev indført til Danmark som dambrugsfisk fra Nordamerika i slutningen af 1800-tallet.
Kovads Bæk er et af de få steder i Danmark, hvor kildeørred yngler.

Det rene friskstrømmende vand og den grusede og stenede vandløbsbund er hjemsted for en meget rig fauna af vandløbsdyr med mange sjældne arter.

Kovadbækken er fredet. Indsamling af planter og dyr er forbudt.

Du kan finde Kovads Bæk på Rebild Bakker kortet, punkt nr 28, i bunden af Rebild Bakker.

Der er mange parkerings muligheder lang Hulvejen. Parkeringspladsen "Hulvejen" og "Vælderskoven" er tættest på Kovads Bækken.

Tekst af Naturstyrelsen. Læs mere fra Naturstyrelsen her.

GPS-koordinater:
DMS 56°49'47.5 N 9°49'43.0 E
DD 56.829861 9.828611