©  Foto:

Ilder

Vidste du at der findes en tæmmet underart af ilderen? Fritten er en underart af ilderen, som er loivlig at holde som kæledyr. 

ILDEREN

Familie: Mårdyr-familien  

Vægt:0,7 og 1,5 kg

Levevis: Solitært og territorialt 

Føde: Primært smågnavere, frøer og tudser

 

Ilderen er ligesom odder, husmår, skovmår og grævling en del af mår-familien. Ligesom resten af mårfamilien har en en lang, smidig krop og er yderst adræt. Ilderen kan let genkendes fra de andre mårdyr ved at se på dens ansigt: Ilderen har et hvidt ansigt med karakteristiske sorte aftegninger over øjnene. De hvide aftegninger kan varierer i styrke og størrelse, men det er et fællestræk at Ilderens ansigt er tofarvet. 

En jæger

Ilderen er ligesom den øvrige mårfamilien primært kødæder. Dog tager ilderen, udover mus, fugleunger og tudser, også harekillinger, små fugle, fisk, krybdyr og insekter. Engang imellem tager ilderen også ådsler. På grund af den alsidige føde, har ilderen ligeledes mange steder at bo. Den lever i skovkanter, krat, marker, grøfter, langs vandløb og søer og i nærheden af bebyggelse. Den får sine hvalpe i huler og overtager nogle gange forladte rævegrave.

Vinterforråd 

Særligt om vinteren er det svært at finde føde for ilderen. Derfor bruger den foråret og sommeren på at lave et vinterforråd. Forrådet består bl.a. af frøer, tudser, fugleæg og mus. Ilderen foretrækker frisk føde og ved at bide gennem rygmarven på sine byttedyr, lammer ilderen dem uden at slå ihjel. På den måde holder maden sig frisk i længere tid.