©  Foto:

Hestegraven jordfaldshul

Rold Skovs største jordfaldshul Hestegraven ligger i den del af skovområdet, der kaldes for Hesselholt Skov.

Jordfaldshullet Hestegraven finder du lidt syd for Lille Økssø og øst for den gamle landevej "Røvernes vej", tæt på Restaurant Røverstuen

Historierne om Hestegravens opståelse

Jordfaldshuller opstår normalt ved at regnvand blandet med humussyre, siver ned gennem sprækkerne i kalken og opløser kalken i undergrunden. 

Der er flere steder i Rold Skov, hvor der er højtliggende kalk. Dermed er der mange jordfaldshuller, der opstår, når vandet siver ned og danner et hulrum, der med tiden vokser sig større. På et tidspunkt kan jorden ikke holde mere, "loftet" i hulrummet falder ned og et jordfaldshul er en realitet. 

Ligesom jordfaldshullet Røverstuen, sås der dog tvivl om hvordan Hestegraven er opstået, da kalken her også ligger ca. 50 meter dybt nede i jorden. Derfor er teorien at begge disse jordfaldshuller nærmere kan betegnes som indsynkninger over en forkastning - dette er der dog ikke belæg for. 

Rold Skov er et naturområde, der den dag i dag stadig skaber undring. Selve geologien i skovområdet rummer mange uafklarede spørgsmål. 

Sagn og myter

Der er flere sagn, der kaster lys over hvordan Hestegraven blev dannet. Det fortælles, at et brudepar engang kom kørende her ved midnatstid, og lige pludselig brast jorden, og de nygifte forsvandt sporløst med både hest og vogn. Fortællingen kendes andre steder fra og er et såkaldt vandresagn.

Måske mere troværdig er beretningen om, at man brugte Hestegraven til at skjule heste for tyskerne, da de kom til egnen under krigen i 1864, og at stedet siden hen blev kaldt "Hestegraven". 

Hestegraven har sin helt egen stemning. Overfladevand fra den nærliggende mose Lille Økssø finder ad gamle grøfter frem til Hestegraven, hvor det forsvinder sporløst i dybet. Går man ned i graven, kan man på en kort strækning se den lille vandstrøm, der forsvinder i en sprække med en hul lyd som en vandstråle, der falder ned i en brønd. Men træd varsomt – det er på eget ansvar!

Find Hestegraven på Rold Skov kortet punkt nr. 4 syd for Lille Økssø.

Parkering

Vil I opleve Hestegraven Jordfaldshul, kan I med fordel parkere ved Mosskov Pavillonen tæt på Store Økssø og gå en tur i området, med kurs sydpå mod Hesselholt Skov.

Teksten er skrevet efter fakta fra Naturstyrelsen Himmerlands hjemmeside.