RebildPorten

Helligkorskilden

Helligkorskilden er en smuk tørlagt kilde, med en flot udsigt over mark og eng.


Helligkorskilden
er beliggende på kirkegården ved Gl. Skørping kirke i Gl. Skørping.

Kilden blev opdaget af præst Erik Mortensen Kjær (død 1699). Dog er der ved oprensning af kilden fundet mønter fra 1460 - 1470.

Om kilden er det blevet sagt, at den skulle have en helbredende virkning.

Den er desværre tørlagt idag.