Gravlev Sø

Foto: RebildPorten
Attraktioner
Naturområder

Gravlev Sø er beliggende i Lindenborg Ådal ved Rold Skov. Søen (ca. 65 ha) har eksisteret siden istiden som en udposning på Lindenborg Å.
I slutningen af 1800-tallet blev søen afvandet og åen ledt uden om i håbet om, at søbundens fede dynd kunne forvandles til bølgende kornmarker.
Stedet var dog for fugtigt, og tilmed satte jorden sig. Trods ihærdig dræning og pumpning blev det aldrig et eventyr.

I 1990’erne opgav ejerne at pumpe vandet væk, og søen genopstod.
Nyfredning af Gravlevdalen og statslig opkøb skabte grundlaget for en naturgenopretning, der har sikret søen og dens omgivelser som et enestående vådområde.

Åen løber stadig uden om søen, men Gravlev kilde sørger for, at søen er isfri til glæde for især gæs og ænder. Søen er desuden et yndet ynglested for mange andre spændende fuglearter.

Der findes en vandresti, der fører rundt om søen. Læs mere om den her.

Tekst af Naturstyrelsen. Læs mere fra Naturstyrelsen her.

Adresse

Gravlev

9520 Skørping

Facilities

Vandreruter

Ådal

Sidst opdateret af