©  Foto:

Grævling

Vidste du at grævlingen var Danmarks største rovdyr indtil 2012? I 2012 mistede grævlingen titlen, da ulven genindvandrede til Danmark.

GRÆVLINGEN

Familie: Mårdyr-familien 

Vægt: Op til 20 kg.

Levevis: Klaner (familieflokke)  

Føde: Mest regnorm 

 

Indtil 2012, da ulven vendte tilbage til Danmark, var grævlingen vores største landlevende rovdyr. Dertil er  grævlingen det største mårdyr i Danmark. En voksen grævling kan veje op imod 20 kg og har en skulderhøjde på ca 30 cm. 

 

Klanerne

Grævlingen lever typisk i og omkring løvskov, hvor den graver sin grævlingegrav. Grævlingen lever i familiegrupper (klaner) med én voksen han (ornen) og en lille gruppe hunner (søer), samt deres unger (grisene). Grævlingegraven skal altså ikke bare rumme én grævling men en hel familie. Nogle grave bliver komplekse systemer med op til 100 meter gange og adskillige udgange. Nogle grævlingegrave er over 100 år gamle og går dermed i arv generation efter generation.

 

Bliver hjemme

Grævlingen finder oftest føden, primært regnorme, inden for 3-400 meter af graven og grævlingen bruger over halvdelens af sit liv nede i grævlingegraven

Grævlingen er, trods dens størrelse, meget sky. Den ser dårligt og nærmer sig ikke mennesker villigt. Grævlingen er udbredt i det meste af landet, dog mangler den fra en del større øer. Grævlingen er ikke truet men mange individer bliver slået ihjel i trafikken og derfor kan der lokalt være meget få grævlinger tilbage.