©  Foto:

Forstrådens Gran og granerne ved Mosskovgård

Syd for Skørping by og øst for Møldrupvej over for indkørslen til Mosskovgård står lidt inde i skoven en kæmpestor Douglasgran, kaldet Forstrådens gran.

Tidligere regnedes den for at være det højeste træ i skoven, om end den matches af bl.a. træerne i Jætternes Baghave. I 1998 var træet ca. 40 meter højt og ca. 4.40 m i omkreds i brysthøjde.
Træet er plantet i 1887 af skovrider Hintz til minde om sin forgænger, den navnkundige forstråd H.J. Hansen, der var skovrider på distriktet i 48 år.
Under træet hviler forstrådens elskede islænderhest, der fik lov at blive på skovridergården, da dens herre trådte af.

Samme forstråd, H.J. Hansen er ansvarlig for plantningen af en lille gruppe store douglassgran op til P-pladsen ved indkørslen til Naturstyrelsen Himmerland.

Disse træer blev sået som frø i 1849 og er dermed de ældste douglasgraner i Danmark.

Find Forstrådens Gran på Rold Skov kortet, punkt nr. 41, syd for Skørping

Tekst af Naturstyrelsen. Læs mere fra Naturstyrelsen her.