©  Foto:

Estrup Dam


Estrup Dam er en større sø beliggende øst for Skørping.

Søen var tidligere brugt til tørv gravning, hvorfor den har navnet "Estrup Dam". Da tørv gravningen ophørte, blev Estrup Dam etableret som en skovsø.

Den omkringliggende natur består af løvskov, som er en del af Rold Skov.

Find Estrup Dam øst for Skørping på Rold Skov Oversigtskortet.