©  Foto:

Egern

Vidste du at egernet er med til at plante skove i Danmark? Egern gemmer en masse agern og bov til vinteren, men finder ikke det hele igen. De glemte nøder o gfrø bliver dermed sået og spirrer til foråret. 

EGERNET

Familie: Egerngruppen- gnaver familien  

Vægt: 250 og 500 gram

Levevis: Solitære og territorielle 

Føde: Overvejende planteæder men til tider fugleæg- og unger

 

Egern findes især i nåle- og blandingsskove, men egern er udbredt i næsten hele landet og forekommer også i løvskov, parker og haver.

Hanner og hunner lever for sig selv og begge køn forsvarer deres område. Egern bygger næsten kugleformede reder, som placeres højt oppe i træerne. Rundt om i egernets område har det flere reder som bruges som skjul og hvilested. Reden hvori ungerne fødes er kraftigere end de andre reder. 

Ofte gemme egernet små forråd af føde i skovbunden og i hulrum som den finder rundtom. Egern æder især koglefrø, nødder, olden og insekter, sjældnere fugleæg og fugleunger.

Let at genkende, eller..?

Egernet er let at genkende på sin store buskede hale og røde farve - det er dog ikke alle egern der har rød pels. Det klassiske røde egern forekommer i to varianter; det røde og det sorte.

Røde og sorte egern tilhører samme art og får unger internt. Farveforskellen forekommer på samme vis som forskellige hårfarver hos mennesker. Dog er det sort egern langt sjældnere og i mange egne helt uddød. Dette skyldes at det røde pels-gen er langt kraftigere end det sorte, så hvis et rødt og et sort egern får unger, vil ungerne blive røde. Herved er det sorte egern næsten forsvundet. En lille bestand findes i Rold Skov.