©  Foto:

Egebæk Kilde

Egebæk Kilde er både smuk og med en lokal historisk fortid.

Egebæk Kilde springer ud af kridtbakken vest for Hvolbjerg. Den giver 70 til 80 liter vand i sekundet. Der har tidligere ligget en vandmølle ved kilden, som blev opstemmet til en mølledam. Ved hjælp af en turbine forsynede møllen både Gravlev og Oplev med strøm i en periode fra begyndelsen af 1900-tallet.

Siden blev Egebæk Dambrug anlagt. I 1997 blev dambruget nedlagt efter at være blevet opkøbt af Naturstyrelsen. Kildebækken blev genskabt med et slynget forløb og dammene jævnet. I forbindelse med genslyngning  af Lindenborg Å, fik bækken i 2009 forlænget sit løb til åen.

I Egebæk kildebæk findes en sund og naturlig ørredbestand. De mange små ørreder giver føde til isfuglen, der ofte ses langs kilden.

Find Ege bæk kilde på Rebild Bakker kortet, punkt nr. 33, mellem Thingbæk og Gravlev.

GPS-koordinater:
DMS 56°50'21.3 N 9°48'53.5 E
DD 56.839250 9.814861