©  Foto:

Durup Kirke Nørager


Landsbykirke


Kirken er opført i 12. eller 13. århundrede som typisk romansk kirke.

Indtil statens overtagelse hørte kirken under Nøragergaard.
Tårnet, der er tilføjet i senmiddelalder, er således forhøjet i 1780 af Nøragergaards daværende ejer Marcus Rosencrone, hvis initialer ses i tårnets sydmur. Samtidig bekostede denne også kirkens særprægede altervæg. Kirken har barokstager, kalk og dåbsfad fra omkring år 1600.

Flere af Nøragergaards ejere har været bisat i kirken, men er flyttet til kirkegården. Dog står i kælderrummet i tårnrummet Hans Christoffer Rosenkrones sarkofag (der muligvis også indeholder hans hustru).

Åben: Kirken er lukket, men kan besøges ved henvendelse til graveren.