RebildPorten

Bregnesøen

En lille køn skovsø, tilvokset med et stort antal hvide åkander med gule støvdragere, og beliggende vest for banen, overfor Den Jyske Skovhave
Fælles for moseområderne omkring søerne – især Bregnesø og Dragmosen – er kærulden, der i forsommeren breder sig med sine hvide totter ud over mosefladerne.