©  Foto:

Boldrup Museum og Naturskole

Boldrup Museum er et husmandssted anno 1900.
De fysiske rammer var snævre, men med et veldrevet landbrug har de alligevel kunnet forsørge en familie.

Husmandens bolig, værksted, stalde osv. er indrettet, som de kunne have set ud for 100 år siden.

På samme måde drives landbruget, kålgården og prydhaven med gamle, danske plantesorter og husdyrracer: får, geder, svin, kaniner, gæs, høns, duer og bier. Der er udendørsplads til gæster, der har medbragt mad - kaffen giver vi.

På Boldrup museum finder man Sydhimmerlands naturskole. I den flotte natur i Simested Ådal arbejder vi med områdets dyre - og planteliv.
Tæt på museet finder man skov, vandhul, eng, dambrug og selvfølgelig Simested Å.

Tilbuddet henvender sig til alle aldersgrupper – fra børnehavebørn til voksne.
Skoler og andre grupper kan bestille oplæg og rundvisninger hele året, når blot man aftaler besøget i god tid.

Åbningstider og priser se her. Der vil være levendegørelse på annoncerede aktivitetsweekender henover året.


OBS: Deltagergebyr til aktivitetsweekender - der vil være et mindre deltagergebyr til de enkelte aktivitetsweekender. Se her