©  Foto:

Blenstrup Hallen

Sportshal men Blenstup Hallen har også mulighed for at afholde mange forskellige arrangementer,da man har en meget flot Cafe hvor der kan være op til 100 personer. Herudover er der hallen hvor der kan være op til 700 personer.

Blenstrup Hallen har en varieret flot menu til Diner transportable.