©  Foto:

Allike

Vidste du at allikken er den mindste kragefugl i Danmark? Andre medlemmer af familien er gråkrage, ravn og råger.

ALLIKEN

Familie: Krage-Familien 

Vægt: 220-270 g 

Levevis: Flokdyr der danner livslange par

Føde: Primært smådyr og insekter 

 

Alliken er den mindste af kragefuglene i Danmark. Med dens karakteristiske, næsten hvide øjne og sølvgrå nakke er den let at genkende, når den kommer tæt på. Der er ikke synlig forskel på hanner og hunner. 

 

Sikkerhed i antal 

Alliker foretrækker at yngle i store kolonier, hvori de danner livslange par. Alliken er en selskabelig fugl der altid søger selskab hos andre kragefugle. Hvis der ikke er andre alliker, så opsøger den krager og råger. Derfor ses der ofte blandede flokke af alliker, råger og krager. 

Alliker lever mest i det åbne land og ses oft på græsmarker, ved enge, marker og i parker. Alliken søger primært føde på jorden, hvor den finder insekter og andre smådyr, men den spiser også frø, bær og korn, hvis det er dét den kommer i nærheden af.  

 

Flytter tættere på mennesker 

Alliken er almindelig i hele Danmark- dog findes den tætteste bestand i østjylland og på øerne. Dette skyldes i særdeleshed at nåletræerne i vestjylland ikke udgør optimale forhold til allikkens redebygning.

Oprindeligt lavede alliken sin rede i hule træer og i skove, men i stigende grad flytter alliken ind i skorstene og under udhæng. Ligesom andre dyr, fx solsort og ræv, har alliken opdaget nye fødekilder tæt på mennesker.