©  Foto:

Aarestrup Kirke


Landsbykirke

Kirken, der er en større landsbykirke, er opført mellem 1140 og 1170 med romansk apsis og sengotiske tilbygninger. Tårnet fulgte efter omkring år 1500. Klokken er fra 1582.

Kirkens prædikestol er helt tilbage fra 1550, mens alteret er fra 1800-tallet. Det oprindelige alterbillede er for nylig flyttet til tårnrummet og erstattet af et krucifiks, udført af Niels Helledie.

Kirken rummer mange små seværdigheder. Nævnes kan blandt andet, at der på kirkegården er et særligt mindesmærke for 11 allierede flyvere, der blev skudt ned over Nørlund skov i 1940. De blev oprindeligt begravet af tyskerne i skoven, men blev i 1947 flyttet til kirken. Fra krigens tid ses også en mindetavle i våbenhuset over modstandsmanden ”John” (Svend Otto Nielsen).

Ved indgangen står en bastant kirkeblok fra 16. århundrede og overfor denne en træskulptur ”Anna Selvtredje” fra 12. århundrede. På korets sydvæg ses et stort gibsrelief af Anders Bundgaard, der stammer fra sognet.

I øvrigt er kirkens historie præget af slægterne Krabbe og Viffert. Det ses blandt andet på udskæringer på stole samt et antal kisteplader i tårnrummet.