Rebild Bakker

Fremskridt og lokalt engagement i udviklingen af Hærvejen

9.5.2024
Foto: RebildPorten

RebildPorten oplever stort lokalt engagement omkring det tværkommunale projekt "Udvikling af Hærvejen", som i dette år går ind i nye og spændende faser. 

Med Rebild Kommune i en nøglerolle har 2024 budt på betydelige fremskridt, hvor projektet har set en stigende interesse fra både borgere og private initiativtagere.

Senest har der i Rebild været Informations- og inspirations møde omkring lokal udvikling af Hærvejen ved Museum Rebild. Hærvejens cykelrute i Rebild Kommune blev sat under lup, og mange emner blev vendt. Ruteføring, sikkerhed, komfort, underlag, oplevelser, variation, service og faciliteter og meget andet. Med det stærke lokale fremmøde og inspirerende oplæg fra Mikkel von Seelen fra Udvikling Hærvejen, Jesper Pørksen fra Dansk Cykelturisme, Leif Lyngsø fra Naturstyrelsen Himmerland og Anne Ritman fra LAG Himmerland er vi godt på vej.

"Det lokale engagement er hjørnestenen i projektets succes. Senere i år vil en fælles visuel identitet for Hærvejen blive lanceret, som vil styrke vores branding og markedsføring yderligere," forklarer Allan Brix Nielsen, destinationsudvikler ved RebildPorten. Denne identitet inkluderer fysiske og digitale elementer såsom wayfinding, skiltning, samt borde og bænke, der alle vil bære Hærvejens særpræg.

Projektet lægger vægt på kvalitet i alle aspekter af ruten, herunder sikkerhed, tilgængelighed og oplevelsesrigdom langs det jyske natur- og kulturlandskab. Gode afmærkninger, fremragende overnatningsmuligheder og lokalt forankrede oplevelser er i fokus. Et eksempel herpå er Heidis Blomsterhave i Torndal, hvor ejer Heidi Oosterhof planlægger faciliteter specifikt for vandrere og cyklister. "Mødet med de vandrende i min have har inspireret mig til at overveje tilbud som et madpakkehus og vaskefaciliteter," siger Heidi.

Blandt de strategiske tiltag i 2024 har der været møder mellem destinationsselskaber med fokus på markedsføring og udvikling af Hærvejen. Rebild Bakker ruten og den kommende Gravlev Ådal rute, bliver på sigt certificerede perler eller sløjfer ved Hærvejens cykelrute. De to ruter er gode eksempler på det mulighederne og det rige potentiale der findes for yderligere udvikling af Hærvejen.

Fakta om Hærvejen:

  • Cykelruten er 454 km lang, etableret i 1989 og kendt som national cykelrute nr. 3
  • Vandreruten strækker sig over 638 km, etableret i hhv. 1992 og 2014
  • Ruten går gennem 3 regioner og 15 kommuner, heraf ca. 140 km på Naturstyrelsens arealer
  • Den er del af Pilgrimsruten fra Trondheim i Norge til Santiago de Compostela i Spanien
Jan Krage
Destinationsudvikler

Destinationsudvikler (Marketingansvarlig)

jakr@rebild.dk