Jane ved RebildPorten

Jane Pilgaard

Teamkoordinator (Daglig drift, erhvervsturisme og koordinering)
RebildPorten
Telefon

Drift, personalansvarlig og netværkskoordinator.