Turismenetværk Nysumbane

Turismenetværk

Foto: RebildPorten

Turismenetværket danner grundlag for sparring og networking aktører imellem. Netværket skaber spændende dialoger og blomstrende samarbejder bl.a. via workshops.

Turismenetværket er målrettet virksomheder i Rebild Kommune, som arbejder med turisme som målgruppe. Fokus i turismenetværket er at skabe et fælles samarbejde og forretningsudvikling på tværs af Rebild Kommune.

Målsætning for Turismenetværket:

  • Fælles interesser
  • Handlingsplaner og målsætninger for de tre fokuserede indsatsområder: Outdoor, Kultur og Fødevarer
  • Markedsføring og synergi på tværs
  • Projekter og nye initiativer
  • Kompetenceudvikling og kvalitetssikring

Formålet:

  • At styrke og udvikle kvalitetsturismen i Rebild
  • At bidrage til vækst og udvikling
  • Udvikle projekter i samarbejde med erhvervet
  • At brande Rebild som destination
  • Skabe synergi på fælles markedsføring initiativer

2-3 gange årligt mødes turismenetværket et nyt sted hver gang. Mødestedet afholder et kort oplæg om deres sted/ virke/ oplevelser/ problematikker