Rebild Bakker

Rebild Bakker

365 dage om året er Rebild Bakker et storslået og smukt kuperet hedelandskab, men én dag om året er bakkerne fest og farver. Det er på den amerikanske uafhængighedsag, den 4. juli, hvor turister, dansk-amerikanere, lokale, verdenskendte talere og ind imellem også kongelige, samles i bakkerne og deltager i årets Rebildfest.

Naturen 
En forskydning i kridtundergrunden i Lindenborg Ådal har formentlig dannet en rende for smeltevandet ved istidens afslutning, hvorved tunneldalen opstod. Afsmeltningen foregik i etaper, og i bakkerne ses terasser i flere niveauer, som er rester af is-søbunde. Det kløftede, kuperede terræn er moræne, som er furet af smeltevand, arktisk jordflydning, sandflugt m.v. Siden nåede stenalderhavet ind gennem ådalen til vejen mellem Rold Storkro og Lars Kjærs hus.

Kilderne - Ravnkilde og Kovrsbækken - fødes af store vandårer i kridtmassiverne og er typisk placeret i dalbunden. De rummer et særpræget insektliv, fordi temperaturen året rundt svinger meget lidt (omkring 7 grader). Floraen i selve kildeområderne er ligeledes sjælden og sårbar. Det er derfor ikke tilladt at færdes heri. l vældengene med det kalkrige vand er der smukke orkidéer, som ikke bør plukkes. 
Bakkernes åbne flader dækkes af lyng, revling, tyttebær, blåbær, hønsebær, ulvefod, guldblomme, enebær m.v. Krattene består af bævreasp og bøg samt spredte ege.

Hvis området får lov at ligge hen, vil bævreaspen og derefter bøgen efterhånden brede sig ud over hele arealet. For at hindre at landskabet sløres, fjernes trævæksten i de mest markante slugter og dale. Samtidig søges dværgbuskene, lyng og revling m.fl. fremmet ved græsning med får og kreaturer.

Rebildfesten
Rebildfesten har været en tradition siden 1912, hvor dansk-amerikanere købte Rebild Bakker og forærede dem til det danske folk samtidig med, at de skabte Danmarks første nationalpark.
Der er en ganske særlig stemning, når tusinder af mennesker samles for at knytte bånd og styrke venskabet mellem amerikanere og danskere.

Opera i Rebild Bakker
Rebild Bakker er også rammen om Opera i Rebild Bakker, der finder sted hvert år den anden søndag i august. Her kan besøgende opleve brudstykker af nogle af de kendte operetter og operaer, opført af Aalborg Symfoniorkester og den Jyske Opera, med indslag af kendte kunstnere. Tag en madkurv med, og nyd de dejlige strofer i de vidunderlige kulisser i Rebild Bakker under åben himmel.

Julemarked
Hvert år er der julemarkeder i Rebild. Et af julemarkederne er "Rebild julemarked", som er et udendørs julemarked med masser af julestemning og julerier, hestevognsture, varme juledrikke og lækkerier besøges hvert år af ca. 5000 mennesker .

Seværdigheder
Rebild er og bliver centrum for det store turistområde omkring Rold skov. Her findes også grunden til at området kaldes de små museers land, idet man her finder en del af egnens seværdigheder: Spillemands-, Jagt og Skovbrugsmuseet, Blokhusmuseet/Lincoln Log Cabin, Lars Kjærs Hus, Top Karens Hus og Rebildcentret med Thingbæk Kalkminer.

Del denne side

Gravlev kilde

Kilderne og geologien

Rold Skov-områdets mange kilder hører til Nordeuropas vandrigeste kilder. Intet andet sted mellem Alperne og Nordkap findes der kilder, der giver så meget vand. En kildes størrelse måles ved vandføringen, som er det antal liter vand, der løber igennem kilden pr. sekund.Læs meget mere om kilderne og geologien i Rebild Bakker

Den 4. juli i Bakkerne

Rebildfesten

Der er en ganske særlig stemning, når tusinder af mennesker samles for at knytte bånd og styrke venskabet mellem amerikanere og danskere