skip_to_main_content

Udstillinger og kalkminer hos RebildCentret

Lørdag den 24. april 2021 - Søndag den 31. oktober 2021.

Oplev de stemningsfulde kalkminer med skulpturer af Bundgaard og Bonnesen. I Heksens Værksted kan børnene høre historier og lave magiske urteamuletter, mens du fordyber dig i centrets udstillinger om natur, kultur og historie.

Centret udskifter og opdatere løbende deres udstillinger i centeret, i år kan du opleve følgende udstillinger:

Den kolde krig
Lør. d. 24. apr. - Søn. d. 31. okt.
På 1. sal i velkomstbygningen er der fokus på såvel øst- som vesteuropæernes liv i skyggen af supermagternes våbenkapløb under den kolde krig. En udstilling med mange fortællinger og historiske genstande som du må røre ved. I afdelingen om "Danmarks Dybeste Hemmelighed" kan du blive klogere på den danske stats forberedelser til en 3. verdenskrig - herunder etableringen af Kold Krigs bunkeren i området. I Kildetårnet kan du få mere viden om bunkeren i en digital udstilling. 

Kilder til liv
Lør. d. 24. apr. - Søn. d. 31. okt.
Rebildcentret ligger i Nordeuropas mest kilderige område, hvor vandet strømmer op af undergrunden i et utal af kendte og ukendte kilder. Vandet giver liv til dyr og planter – og til menneskets foretagsomhed og fantasi. Det handler denne udstilling om. Kalken i undergrunden er årsag til de mange kilder, men hvordan blev kalken til? Og hvornår? Udstillingen starter med et overblik over Jordens udvikling, den zoomer ind på kalkens dannelse, på ommøblering af landskabet under sidste istid, hvor kilderne opstod, på det unikke liv i kilderne og på kildernes kulturhistorie.

Porttræt af Ørnebjerg
Lør. d. 24. april - Søn. d. 31. okt.
Udstilling i Kildetårnets øverste etage, hvorfra der er udsigt over Gravlevdalen til bakken Ørnebjerg. Her blev i 1902 etableret en kunstnerkoloni, hvor en række anerkendte kunstnere kom og arbejdede gennem 15 år. Ud over værker af blandt andre Peder Mønsted og ægteparret Agnes og Harald Slott-Møller rummer udstillingen fortællingen om koloniens nabo, husmanden Peter Ørnebjerg, som via forfatteren Helge Qvistorff sørgede for, at kunstnerkolonien ikke gik helt i glemmebogen.

Sted:
Rebildcentret med Thingbæk Kalkminer
Røde Møllevej 4, 9520 Skørping

Pris:
Voksne kr. 95,- Børn 6-14 år kr.50,-