©  Foto:

Rebild Bakkers natur og historie

Lørdag den 12. juni 2021 kl. 13:30-15:30

Som start på turen får du historierne om bygningerne ved parkeringspladsen på toppen af Rebild Bakker. Ved indgangen til Nationalparken hører du både om minder fra 2. verdenskrig og udvandringen til Amerika. På Rebild Bakkers højeste punkt ser vi de specielle troldetræer og nyder en fantastisk udsigt over Gravlev Ådal og hører om landskabet. På vej ned ser vi over på krybskytten Lars Kjærs hus, og i bunden af bakkerne fortælles om kilder, træer og buske samt den navnkundige skovrider Jens Hvass. På vejen op standser vi ved 4. juli-festpladsen og går til sidst forbi den nye Max Henius’ bålhytte.

OBS: Fodtøj til op og ned ad bakker/trapper.