Lille Økssø

Foto: RebildPorten
Attraktioner
Naturområder

Lille Økssø er beliggende syd for Store Økssø i Rold Skov og er en lille sø. 

Lille Økssø er en af skovens mange højmoser, men som navnet antyder, har den en fortid som sø. Kun ude i midten skimtes endnu et lille vandspejl. Oprindelig har den været en brunvandet, sur sø som Mossø og Store Økssø.

Gradvis har en hængesæk af sphagnummos bevæget sig ud fra søbredden og lukket vandspejlet. Søen blev til en kærmose, et såkaldt fattigkær. Navnet fordi mosen er fattig på arter.

Ganske langsomt har mosen udviklet sig til en højmose. Lag på lag af sphagnummos og andre planterester får tørvelaget til at vokse, og når planternes vandforsyning udelukkende stammer fra regnvand, er mosen blevet til en ægte højmose.

Lille Økssø kan overskues fra fugletårnet. Skoven omkring mosen er et af tilholdsstederne for kronvildtet.

 Tekst af Naturstyrelsen. Læs mere fra Naturstyrelsen her.

Adresse

Lille Økssø

9520 Skørping

Facilities

Mose

Sidst opdateret af