Gå til indhold
©  Foto:

Klima og natursyn

Tirsdag d. 26. april 2022 kl. 19.00 til 22.00

 

Hvordan bliver vi klar til en ny virkelighed for natur og lokalsamfund som følge af klimaforandringerne? Det giver Sebastian Mernild, Finn Arler og Stine Krøijer deres bud på ved dette symposium. Arrangementet afsluttes med en debat mellem oplægsholderne.

Den igangværende debat om natur og klima er præget af konfrontationer, værdier og følelser. Det viser debatten om Naturnationalparker, som har udfordret den demokratiske samtale lokalt og nationalt. Ved at sætte fokus på forskellige natursyn, kan vi blive opmærksomme på, hvorfor vi er så uenige og forhåbentlig blive parate til en ny virkelighed - måske helt uden skyttegravskrig.

Gennem en fælles opmærksomhed på handlingsparathed, kompleksiteten af sammenhænge, skala og geografi kan forståelsen af det vi ser lokalt bruges globalt og fremme bevidstheden om, at det nytter i den store sammenhæng at handle på lokale tiltag.

De tre forskere kommer med hver deres tilgang til emnet klima og natursyn og med aktuel viden om klimaudfordringer, arealanvendelse og omstilling gennem forskellige forklarings- og forvaltningsmodeller. Intentionen er at nå frem til, hvordan omstillingen lokalt kan omsættes til nye initiativer.

Vi guides gennem aftenen af klimajournalist Søren Bjørn-Hansen.

OPLÆGSHOLDERNE:

Sebastian H. Mernild, Ph.D., Dr. Scient. er prorektor og professor i klimaforandringer og glaciologi ved Bergen og Syddansk Universiteter.

Sebastian Mernild vil med sin forskning i klimaforandringer på indlandsisen, kortlægninger af havstigninger og vejrfænomener forklare, hvordan vi kan se sammenhænge i de aktuelle klimaændringerne lokalt og globalt. Og hvilke målsætninger og redskaber, der nu bringes i spil for fremadrettet at kunne handle på kompleksiteten.

Finn Arler, Professor, Dr.scient., PhD, MA., Aalborg Universitet.

Finn Arler bringer sin omfattende forskning af natursyns-konstruktionen og erfaringer med arealplanlægning frem. Et natursyn som traditionelt svinger mellem benyttelse og beskyttelse ud fra et rationelt grundlag. Arealforvaltningens kompleksitet er præget af paradokser og forsat intensivering. Balancering mellem CO2-optag, klimatiltag, biodiversitet og omstilling kræver et stadigt fokus på sammenhænge og nye forklaringsmodeller.

Stine Krøijer, Antropolog, PhD., lektor ved Københavns Universitet, Formand for Mellemfolkeligt Samvirke, og medlem af Ministerens rådgivende udvalg for biodiversitet og naturnationalparker.

Stine Krøijer har med sin forskning fra Amazonas regnskove et indgående kendskab til sammenhænge mellem mennesker og natur. Menneskets egen rolle og tilgang til jordens ressourcer udfordrer den nuværende klimaomstilling og handlingsparathed, og stiller spørgsmål ved, om vi som mennesker kan begribe vores egen sammenhæng med jordens ressourcer. Hvad sker der mellem mennesker, når potentialet i en diskussion af Naturnationalpark fremsættes mellem forskellige brugergrupper?

Dato: 26. april 2022
Tidspunkt: 19:00-22:00
Sted: Rebildcentret, Røde Møllevej 4, Skørping
Pris: Gratis. Tilmelding senest 23. april til anettebruunhansen@live.dk 
Arrangør: DN Rebild og Pernille Nymann Jensen